Chiếc vòng mà hàng nghìn trẻ đang đeo lại âm thầm “hại" con bạn

Theo dân gian việc đeo vòng bạc có tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ như chống gió, chống cảm…Đây là lý do mà hầu hết các trẻ nhỏ đều được cha mẹ cho đeo lắc bạc tay, chân. Tuy nhiên việc cho trẻ đeo vòng bạc nếu không phải từ bạc nguyên chất mà bị pha tạp chất thì sẽ dễ gây đến những nguy cơ nhiễm độc, viêm da dị ứng.

(nh minh ho)
Nguy cơ nhim đc 
Tuy gi là vòng bc nhưng thành phn cu to nên nhng chiếc vòng này hin nay nhiu nơi đang bán li ch là hn hp bao gm bc, chì, cadmi, crom, niken, đng, km…cùng nhiu yếu t kim loi khác ch không phi bc nguyên cht. Chì là cht gây đc hi cho bé khi tiếp xúc vi mt đ cao. Cadmi còn đc hơn nhiu ngay c vi mt lượng nh, gây ra các bnh thn, xương và gan. Kim loi này còn được biết đến vi bit danh "cht sinh ung thư".
Khi tr sơ sinh đeo nhng chiếc vòng bc "rm" không nguyên cht này trong thi gian dài, vic tiếp xúc da quá thường xuyên có th dn đến nhiu nguy cơ nhim đc, đc bit càng d dàng hơn đi vi nhng em bé có s thích gm, mút vòng.
Tr có th b hóc, nghn bi nhng chi tiết trên vòng
Tr sơ sinh và tr nh đang trong giai đon thích khám phá, ngm mút đương nhiên s khó lòng b qua đ vt đy hp dn trên tay mình như chiếc lc bc. Nhng kiu vòng, lc bc có chm tr nhiu chi tiết hay đính thêm các si dây, ht chuông nh càng đc bit nguy him vi tr vì bé có th d dàng nut chng chúng hay b nhng chi tiết trang trí này mc kt trong c hng, gây nght th.
Nguy cơ viêm da d ng
Làn da ca tr sơ sinh rt nhy cm, nếu m mua cho bé nhng chiếc vòng bc không được nguyên cht, pha trn nhiu kim loi hn tp có th gây viêm da, phng rp, mn đ.
Try xước, tn thương làn da
Nhng em bé thích vn đng s không khi nào chu đ tay chân được yên. Vic đưa tay, chân qua li vi nhng chiếc vòng trên đó rt có th s gây ra try xước, tn thương da tay và nhng b phn da khác vô tình b vòng qut phi như mt, mt…
nh hưởng ti s lưu thông máu
Da ca bé còn có th b rp lên vì b nhng cnh sc ca đ trang sc ca vào da. Đc bit vic s dng vòng bc hay lc bc b cong vênh có th gây try xước và nh hưởng đến vic lưu thông máu ca tr.
Theo eva.vn

Bình luận