Ưu đãi thành viên

Chính sách ưu đãi cho thành viên của babymart.vn:

- Khi lần đầu đặt hàng thành công trên website babymart.vn, bạn sẽ được tạo 1 tài khoản thành viên với số điểm tạo ra ban đầu tương ứng với tổng giá trị hóa đơn. Bạn cần ghi nhớ thông tin tài khoản để đăng nhập cho các lần mua kế tiếp.

- Với mỗi lần mua hàng tiếp theo, bạn sẽ được tích lũy điểm trên đơn hàng với 1 điểm tương ứng 1.000 đồng mua hàng.

- Khi bạn tích lũy được 1.000 điểm (tương đương 1 triệu đồng mua hàng), bạn sẽ có quyền được giảm giá 5% trực tiếp trên tổng hóa đơn của lần mua hàng sau (Áp dụng cho tất cả các mặt hàng, ngoại trừ các sản phẩm tã và thực phẩm). Để thực hiện quyền được giảm 5%, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình khi mua hàng (tài khoản đã được tạo khi đặt hàng lần đầu).  

- Số điểm tích lũy của bạn được thể hiện trên email xác nhận đơn hàng từ babymart.vn hoặc bạn có thể xem trong thông tin tài khoản của mình.

Ghi chú:

  •      Bạn có thể để dành quyền ưu đãi để áp dụng cho đơn hàng nào có lợi nhất.
  •      Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được 1 lần ưu đãi. Sau khi dùng ưu đãi, số điểm tích lũy của bạn sẽ giảm 1000.