Tin tuyển dụng

  • Tuyển dụng nhân viên Marketing

    Mô tả công việc: Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện cho các điểm bán. Triển khai chương trình tới điểm bán, người tiêu dùng. Thực hiện chương trình trưng bày tại các điểm bán trong khu vực phụ trách,....... Xem thêm